Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over uw behandeling dan kunt u dit het beste direct met mij bespreken. Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u uw klacht indienen bij beroepsverenigingen of andere instantie, zoals het LVVP  of VEN. Deze instanties hebben een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt ook contact opnemen met het Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

De praktijk voldoet aan de regels van de wet Kwaliteit en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ).

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: