Vergoedingsregelingen

Vergoedingen binnen de basisggz

Wanneer u door uw huisarts naar mij verwezen bent, worden de gesprekken door de ziektekostenverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, eerst het wettelijk verplichte eigen risico (€385,-) aangesproken zal worden. Neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar als u meer wilt weten over de vergoedingen.

Contracten 2018

Voor 2018 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ en Multizorg inclusief alle sub-verzekeraars en volmachten. Hierdoor is de vergoeding van de kosten voor 100% gewaarborgd (met inachtneming van de aanspraak op het eigen risico).

Let op: Vanaf 2018 heeft de praktijk géén contract meer met Menzis/Anderzorg, Promovendum, Besured en National Academic (Caresq zorginkoop) afgesloten. Ook met DSW en de Frieslander heb ik geen contract afgesloten. U kunt wel bij mij in behandeling, en krijgt vervolgens een deel van de behandeling vergoedt.

Vergoedingen binnen de Gespecialiseerde ggz

Wanneer u een verwijsbrief heeft voor Gespecialiseerde ggz, dan valt uw psychologische behandeling onder Gespecialiseerde zorg. U dient zich dan in te schrijven bij 1nP (www.1nP.nl). Op die manier kunt u bij mij langer durend in behandeling zijn. Voor dit type zorg geldt in 2018 geen eigen bijdrage, wel wordt eventueel uw eigen risico (minimaal €385) verrekend.
Gespecialiseerde GGz via 1nP wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Deze vergoedingsregeling is in 2018 slechts beperkt beschikbaar, vanwege omzetplafonds die door zorgverzekeraars landelijk zijn ingevoerd. Of u voor deze regeling in aanmerking komt gaat altijd in overleg.

Let op: Wanneer u verzekerd bent bij VGZ of CZ is het helaas niet mogelijk om bij mij een langer durende behandeling te volgen. Ik heb momenteel het maximaal aantal cliënten van deze zorgverzekeraars in behandeling.
Mocht u vragen hebben over de vergoedingsmogelijkheden, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen.

Overige tarieven voor consulten die buiten de vergoedingen van de zorgverzekeraar vallen (2018):

    Heeft u geen verwijzing van uw huisarts, is er sprake van niet-verzekerde zorg, of wilt u om andere redenen de behandeling zelf betalen? Dan is het tarief per sessie (45 minuten) €90,-. Neem bij verdere vragen over de kosten van een behandeling s.v.p. contact met mij op.

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: