Opvoedingsondersteuning

Wanneer je een kind krijgt, is dit op vele manieren een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Dit hoeft niet tot psychische klachten te leiden, maar kan wel veel vragen oproepen die je niet makkelijk te beantwoorden vindt. Vaak wordt oude onverwerkte pijn uit je eigen kindertijd aangeraakt en vereist ouderschap (soms moeilijke) aanpassingen die je in je dagelijks leven moet doorvoeren. Hoe combineer je werk en gezin? Hoe voorkom je dat je dezelfde fouten maakt als je ouders? Hoe kom je samen met je partner op één lijn? Waar is de tijd voor jezelf? Hoe kan ik mijn kind zo goed mogelijk begeleiden? Doe ik het goed genoeg?

In enkele sessies krijg je handvaten hoe je vanuit jouw persoonlijke achtergrond vorm kunt geven aan ouderschap dat bij jou en je kind past.
Het aantal sessies en de frequentie ervan worden in overleg bepaald.

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: