Privacy en de AVG wet

Uw privacy in de praktijk (1)

Zoals u waarschijnlijk weet is 25 mei 2018 een belangrijke nieuwe wet in werking getreden: de wet Algemene Verordening PersoonsbescherminG (AVG)

De wet bescherming persoonsgegevens wordt vanaf 25 mei aanstaande vervangen door de wet Algemene Verordening Persoonsbescherming (AVG). Ik vind het belangrijk om u hierover te informeren, omdat ik grote waarde hecht aan het bewaken van uw privacy.

In deze wet is vastgelegd hoe de praktijk dient om te gaan met de vertrouwelijke persoonsgegevens die u bij mij via aanmelding en in het dossier achterlaat. Zowel op papier, in de administratie (dossiervoering en uitwisseling met derden), als online, bij aanmelden via mijn website, en via e-mail tijdens de behandeling.

De wet AVG heeft grote gevolgen voor mijn praktijkvoering en vooruitlopend op deze wet heb ik het afgelopen jaar reeds verschillende maatregelen getroffen. Een nieuwe, beveiligde website met een beveiligd contact- en aanmeldformulier en de aanschaf van een beveiligd e-mailprogramma (Cliëntlogin).

Hoe kunt u mij helpen uw privacy te bewaken?

Op de eerste plaats kunt u erop alert zijn dat u uw gegevens op een veilige manier uitwisselt.  Ik verzoek u dan ook gebruik te maken van de maatregelen die ik getroffen heb. Wanneer u zich bijvoorbeeld wilt aanmelden maakt u dan gebruik van het beveiligde aanmeldformulier. De gegevens die u hier invult, worden rechtstreeks opgeslagen op een beveiligde server.

Ik ontvang regelmatig ‘losse’ e-mails van een Gmail of Hotmail adres naar mijn praktijkadres waarin verzocht wordt om een intake. Hoewel mijn praktijkadres weliswaar beveiligd is, is dat niet het geval in een verbinding met uw Gmail of Hotmail account. Hierdoor kunnen vertrouwelijke persoonsgegevens nog steeds ondervangen worden. Maak daarom gebruik van het beveiligde aanmeldformulier of contactformulier. Zodra u aangemeld bent, ontvangt u van mij verdere informatie om via het beveiligde e-mailsysteem Cliëntlogin verdere gegevens uit te wisselen.

Meer informatie over hoe de praktijk omgaat met (registreren en uitwisseling van) persoonsgegevens vindt u in het formele Privacy statement.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard (bij voorkeur beveiligd) contact met mij opnemen.

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: