Samengestelde gezinnen

Grofweg eén op de 10 gezinnen is een samengesteld gezin. Maar ze vallen niet zo op, het lijken vaak gewone gezinnen, hooguit met wat meer kinderen. Toch vinden achter de schermen vele processen plaats. Vaak ontstaan na scheiding of overlijden van een partner, nieuwe relaties en daarmee nieuwe gezinnen. Vaak is er nog pijn en verdriet over de oude situatie en ook het nieuwe samengestelde gezin moet zijn vorm nog vinden. En als die vorm gevonden lijkt, blijkt deze weer aan verandering onderhevig. Het is een altijd bewegend proces, met veel dynamiek, waarin niets vanzelfsprekend is en voor alles een nieuwe weg en gewoonte gezocht moet worden.

Partners komen voor vele vragen te staan, zoals:

  • Gaan we samenwonen?
  • Hoe ga je om met elkaars kinderen?
  • Welke plek krijgt uw ex?
  • Welke regels hanteren we?

Relatietherapie voor samengestelde gezinnen is bedoeld voor partners die begeleiding wensen bij het nieuw vormen van een gezin, met respect voor alle gezinsleden en ex-partners. Met als doel dat ieder zijn plek krijgt in het geheel. Ook als u (nog) niet samenwoont kunnen deze gesprekken verhelderend zijn en constructief bijdragen aan de onderlinge relaties.

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: