Samengestelde gezinnen

Grofweg eén op de 10 gezinnen is een samengesteld gezin. Maar ze vallen niet zo op, het lijken vaak gewone gezinnen, hooguit met wat meer kinderen. Toch vinden achter de schermen vele processen plaats. Vaak ontstaan na scheiding of overlijden van een partner, nieuwe relaties en daarmee nieuwe gezinnen. Vaak is er nog pijn en verdriet over de oude situatie en ook het nieuwe samengestelde gezin moet zijn vorm nog vinden. En als die vorm gevonden lijkt, blijkt deze weer aan verandering onderhevig. Het is een altijd bewegend proces, met veel dynamiek, waarin niets vanzelfsprekend is en voor alles een nieuwe weg en gewoonte gezocht moet worden.

Partners komen voor vele vragen te staan, zoals:

 • Gaan we samenwonen?
 • Hoe ga je om met elkaars kinderen?
 • Welke plek krijgt uw ex?
 • Welke regels hanteren we?

Relatietherapie voor samengestelde gezinnen is bedoeld voor partners die begeleiding wensen bij het nieuw vormen van een gezin, met respect voor alle gezinsleden en ex-partners. Met als doel dat ieder zijn plek krijgt in het geheel. Ook als u (nog) niet samenwoont kunnen deze gesprekken verhelderend zijn en constructief bijdragen aan de onderlinge relaties.

Vergoedingsregelingen basisggz

Vergoedingen binnen de basisggz

Wanneer u door uw huisarts naar mij verwezen bent, worden de gesprekken door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten gemaakt heeft, eerst het wettelijk verplichte eigen risico (€385,-) aangesproken zal worden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u meer wilt weten over de vergoedingen.

Binnen de basisggz wordt uitgegaan van financiering op basis van zorgzwaarteproducten (ZZP). Hierbij wordt de duur van de behandeling in minuten uitgedrukt. Er zijn vijf zorgzwaarteproducten ontwikkeld, te weten Product GBGGZ Kort, Middel, Intensief en Chronisch en Onvolledig behandeltraject. De behandelaar bepaalt op basis van ernst, complexiteit en risico voor welk product u in aanmerking komt en zal dit aan u terugkoppelen. Alle hulp die binnen verzekerde zorg valt, dient binnen deze vijf producten te vallen, ook als u bereid bent de zorg zelf te betalen of als de zorg vergoed wordt door een derde partij (bv. werkgever). Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts verplicht.

De kosten per zorgzwaarteproduct kunt u hier vinden.

Contracten 2021

Voor 2020 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ en Multizorg inclusief alle sub-verzekeraars en volmachten. Hierdoor is de vergoeding van de kosten voor 100% gewaarborgd (met inachtneming van de aanspraak op het eigen risico).

Let op: In 2020 heeft de praktijk géén contract meer met Menzis/Anderzorg, Promovendum, Besured en National Academic (Caresq zorginkoop) afgesloten. Ook met DSW  heb ik geen contract afgesloten. U kunt wel bij mij in behandeling, en krijgt vervolgens een deel van de behandeling vergoedt.

Overige tarieven voor consulten die buiten de vergoedingen van de zorgverzekeraar vallen (Tarief Onverzekerde zorg, 2021):

Heeft u geen verwijzing van uw huisarts, of is er sprake van niet-verzekerde zorg (bv. wanneer er sprake is van relatieproblemen, werkproblemen, of aanpassingsstoornissen), of wilt u om andere redenen de behandeling zelf betalen? Dan worden de volgende tarieven gehanteerd:

 • Individueel consult: € 95,- per consult (45 minuten gesprekstijd, 15 minuten indirecte tijd).
 • Relatietherapie: € 80,- per persoon (75 minuten gesprekstijd, 15 minuten indirecte tijd).
 • Supervisie: € 95,-
 • Te laat/niet afgezegde afspraak: €52,50

 

Belangrijke informatie m.b.t. de vergoedingsregeling in 2022:

Per 1 januari 2022 verandert het vergoedingssysteem. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u hier.  

 

 

Tarieven

Tarieven deelname workshop systeemopstellingen:

 • Eenmalige deelname workshop systeemopstellingen: € 100,-
 • Thema dag systeemopstellingen Lichaam/Ziel/Geest: € 100,-
 • Vijf- strippenkaart systeemopstellingen: € 200,-

 

Voorwaarden strippenkaart:

 • De 5-strippen kaart is twee jaar geldig vanaf moment van aankoop.
 • De kaart is niet persoonsgebonden.
 • Verlies of diefstal is voor risico van de koper.
 • Strippen kunnen niet terug geruild worden naar geld.
 • De strippenkaart is geldig tijdens de thema workshops, m.u.v. de Lichaam/Ziel/Geest themadag.
 • Deelname met eigen opstelling: 2 strippen
 • Deelname als representant/observator: 1 strip.

 

 

 

 

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: