ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een zogenaamde 3e generatie gedragstherapie. Deze therapie is niet gericht op het verminderen van negatieve gevoelens en gedachten, maar gaat er vanuit dat het hebben van nare gedachten en gevoelens normaal is en dat juist het vechten hiertegen problemen geeft. Het willen hebben van controle over zaken waar je geen verandering in kunt aanbrengen geeft juist problemen en leidt tot vastlopen.

Het doel is je weer te gaan richten op de belangrijke zaken in je leven, je daarvoor te gaan inzetten en weer een prettig leven te kunnen gaan leiden, ondanks de negatieve innerlijke ervaringen die bij het leven horen. Er wordt gewerkt vanuit het hier-en-nu, er kan gebruik worden gemaakt van mindfulness-oefeningen (aandachtsoefeningen) en acceptatie-oefeningen.

Er wordt met name aandacht besteed aan wat u in het leven echt belangrijk vindt. Ook wordt gekeken naar de rol van taal en het loskomen van de ‘taal (gedachten) in ons hoofd’.

Voor meer informatie kijk op: www.actinactie.nl.

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: