Online therapie

Naast face to face gesprekstherapie bied ik binnen mijn praktijk ook de mogelijkheid om middels video bellen online sessies af te spreken. Ik maak hierbij gebruik van een beveiligd beeldbelprogramma WeSeeDo.

Sinds Corona is mijn ervaring dat tijdens een online sessie de schermen vrij snel ‘wegvallen’ en dat therapie ‘op afstand’ goed werkt. Ik was hierover aangenaam verrast en zet deze mogelijkheid regelmatig in tijdens lopende behandelingen. Neem gerust contact op wanneer je benieuwt bent naar de mogelijkheden.

 

Naast online gesprekstherapie bied ik ook de mogelijkheid tot online opstellingen.

Na mijn initiële aangename verrassing met betrekking tot online gesprekken ben ik de mogelijkheden voor online opstellingen gaan verkennen.

Om af te stemmen op de energie of het systeem is het niet nodig om samen in dezelfde ruimte te zijn. Online opstellingen werken net zo efficiënt als individuele opstellingen waarbij je beide in dezelfde ruimte bent. Ik maak tijdens online opstellingen (net zoals in individuele opstellingen) gebruik van visualisaties, playmobiel poppetjes of andere tafelankers.

 

Voor alle online sessies geldt het normale tarief: een online opstelling valt buiten de vergoedingsmogelijkheden. Online therapie sessies kunnen evt. vanuit je zorgverzekering worden vergoedt.

Klik hier voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.

Vergoedingsregelingen basisggz

Vergoedingen binnen de basisggz

Wanneer u door uw huisarts naar mij verwezen bent, worden de gesprekken door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten gemaakt heeft, eerst het wettelijk verplichte eigen risico (€385,-) aangesproken zal worden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u meer wilt weten over de vergoedingen.

Binnen de basisggz wordt uitgegaan van financiering op basis van zorgzwaarteproducten (ZZP). Hierbij wordt de duur van de behandeling in minuten uitgedrukt. Er zijn vijf zorgzwaarteproducten ontwikkeld, te weten Product GBGGZ Kort, Middel, Intensief en Chronisch en Onvolledig behandeltraject. De behandelaar bepaalt op basis van ernst, complexiteit en risico voor welk product u in aanmerking komt en zal dit aan u terugkoppelen. Alle hulp die binnen verzekerde zorg valt, dient binnen deze vijf producten te vallen, ook als u bereid bent de zorg zelf te betalen of als de zorg vergoed wordt door een derde partij (bv. werkgever). Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts verplicht.

De kosten per zorgzwaarteproduct kunt u hier vinden.

Contracten 2021

Voor 2020 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ en Multizorg inclusief alle sub-verzekeraars en volmachten. Hierdoor is de vergoeding van de kosten voor 100% gewaarborgd (met inachtneming van de aanspraak op het eigen risico).

Let op: In 2020 heeft de praktijk géén contract meer met Menzis/Anderzorg, Promovendum, Besured en National Academic (Caresq zorginkoop) afgesloten. Ook met DSW  heb ik geen contract afgesloten. U kunt wel bij mij in behandeling, en krijgt vervolgens een deel van de behandeling vergoedt.

Overige tarieven voor consulten die buiten de vergoedingen van de zorgverzekeraar vallen (Tarief Onverzekerde zorg, 2021):

Heeft u geen verwijzing van uw huisarts, of is er sprake van niet-verzekerde zorg (bv. wanneer er sprake is van relatieproblemen, werkproblemen, of aanpassingsstoornissen), of wilt u om andere redenen de behandeling zelf betalen? Dan worden de volgende tarieven gehanteerd:

  • Individueel consult: € 95,- per consult (45 minuten gesprekstijd, 15 minuten indirecte tijd).
  • Relatietherapie: € 80,- per persoon (75 minuten gesprekstijd, 15 minuten indirecte tijd).
  • Supervisie: € 95,-
  • Te laat/niet afgezegde afspraak: €52,50

 

Belangrijke informatie m.b.t. de vergoedingsregeling in 2022:

Per 1 januari 2022 verandert het vergoedingssysteem. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u hier.  

 

 

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: