Privacy

Vanaf 2014 stellen verzekeraars verplicht dat de diagnose op de factuur vermeldt wordt. Je kan hier echter bezwaar tegen maken. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitzondering gemaakt op het gebied van de privacy. Je kan op grond van deze regelgeving bij mij aangeven dat je bezwaar hebt tegen vermelding van diagnosegegevens op de factuur. Indien je hiervan gebruik wenst te maken zal ik je informeren over de te volgen procedure, zodat de factuur zonder prestatiecode naar de verzekeraar gestuurd wordt.

Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mag verstrekken. Het kan echter zinvol zijn dat ik de mogelijkheid heb te overleggen met de huisarts en/of aan hem/haar schriftelijk te rapporteren over de behandeling. Aangezien ik gebonden ben aan mijn beroepsgeheim, dien je daar schriftelijk toestemming voor te geven.

Indien je geen of juist wel bezwaar heeft tegen overleg met de huisarts dan kun je dit met mij bespreken. Ook voor informatieverstrekking/overleg met andere hulpverleners/instanties dien je schriftelijk toestemming te geven, alvorens ik deze informatie kan opvragen en/of verstrekken

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: